Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» внесено зміни до статей 17 та 18 Закону України «Про архітектурну діяльність» в частині врегулювання питань професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

Зазначеною постановою передбачено здійснення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - Виконавці), - архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів.

Відповідно до зазначеної постанови, всі відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури а саме: архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, повинні пройти професійну атестацію з таких видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури:

1. Розроблення містобудівної документації.

2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.

3. Експертиза та обстеження у будівництві.

4. Технічний нагляд.

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - виконавці), - архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки, або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.

Кваліфікаційний сертифікат - документ установленого зразка, що підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним характеристикам професій працівників та його спроможність виконувати окремі роботи (надавати послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, що зазначені в такому документі і належать до видів робіт (послуг), згідно переліку:

АРХІТЕКТОР:

1. Архітектурне об’ємне проектування.

2. Розроблення містобудівної документації.

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК

1. Інженерно-будівельне проектування у частині:

 • технології будівельного виробництва
 • кошторисної документації
 • виконання інженерних вишукувань
 • інженерно-будівельне проектування доріг
 • забезпечення механічного опору та стійкості
 • забезпечення економії енергії
 • дотримання вимог пожежної безпеки
 • забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму
 • забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища.

ЕКСПЕРТ

1. Експертиза проектної документації у частині:

 • забезпечення економії енергії
 • дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки
 • забезпечення механічного опору та стійкості
 • експертиза проектної документації доріг
 • виконання інженерних вишукувань
 • забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці
 • забезпечення захисту від шуму
 • забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення

2. Експертиза кошторисної частини проектної документації.

ІНЖЕНЕР ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

1. Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд

2. Технічний нагляд за будівництвом доріг.

Для проведення професійної атестації Виконавець подає Комісії заяву про проведення професійної атестації, в якій зазначає свої прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та контактні дані.

До заяви додаються:

 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • засвідчені в установленому порядку копії:
 • документа (документів) про освіту;
 • трудової книжки;
 • документа про підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
 • стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення Виконавця.

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань Виконавця (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ДОПУСКАЮТЬСЯ ГРОМАДЯНИ, ЯКІ:

 • здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
 • не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТУ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ЕТАПІВ:

1.Підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

2. Професійна атестація (отримання кваліфікаційного сертифіката).

Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за якість виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та передбачених законодавством, будівельними нормами, стандартами і правилами.

Вартість послуги – ___________ грн. (з усіма державними платами), термін виконання – 2 місяці.